תרומות לבית הכנסת אוהל אברהם

Share

תרומות לבית הכנסת, אוהל אברהם דובלינג, וינה

 
EUR Bank account:
  • Account name: Ohel Avraham Synagoge
  • Account number: 52930208502
  • Bank: Bank Austria Creditanstalt
  • Bank code: 12000
  • SWIFT Code: BKAUATWW
  • IBAN: AT981200052930208502