תרומות לבית הכנסת אוהל אברהם

Share

תרומות לבית הכנסת, אוהל אברהם דובלינג, וינה

EUR Bank account:
  • Account name: Ohel Avraham Bethaus
  • SWIFT Code: OBKLAT2L
  • IBAN: AT14 1500 0041 1108 4705