יומן ארועים

Tish'a B'Av

ביקורים : 65
The Ninth of Av, fast commemorating the destruction of the two Temples

http://www.hebcal.com/holidays/tisha-bav?tag=dl-major

חזור